Faculteitsraad

De faculteitsraad (F-raad) van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is het hoogste medezeggenschapsorgaan in de faculteit en heeft het over alle problemen die elke opleiding aangaan.

Het hoofddoel van de faculteitsraad is het controleren van de decaan. In het geval van onze faculteit is dat prof. dr. O. Couwenberg. Samen met zijn managementteam vormt hij het bestuur van de faculteit. De faculteitsraad buigt zich over de plannen van de decaan en stemt er dan wel of niet mee in of geeft een positief ofwel een negatief advies over een voorgenomen besluit. De rechten en plichten van de faculteitsraad zijn vastgelegd in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW. Formeel is bepaald over welke onderwerpen de faculteitsraad advies- danwel instemmingsrecht heeft. Daarnaast heeft de faculteitsraad nog informatierecht (het recht om onduidelijke zaken bij de decaan na te vragen) en initiatiefrecht (het recht om zelf initiatieven te ontplooien).

De faculteitsraad bestaat uit een personeelsfractie met vijf vertegenwoordigers en een studentenfractie met eveneens vijf vertegenwoordigers. De student-leden worden jaarlijks door middel van verkiezingen gekozen en vormen tevens het bestuur van Pro Geo.
De faculteitsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Zaken die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn de begroting van de faculteit, het faculteitsreglement (de grondwet van FRW), het Onderwijs & Examen Reglement, OER (de rechten en plichten van student en docent m.b.t. de opleiding). Maar natuurlijk ook onderwijskundige zaken, de afgelopen verhuizing van de FRW en arbo&milieuzaken binnen de faculteit.

De faculteitsraad krijgt informatie van de opleidingscommissies, het faculteitsbestuur en de universiteit. Goede ideeën komen echter niet zomaar: daar hebben de leden ook jouw hulp voor nodig. Als je dus een goed idee hebt om het onderwijs te verbeteren, stuur dan even een mailtje of spreek jouw vertegenwoordigers aan.

In de Faculteitsraad Ruimtelijke Wetenschappen zitten vijf medewerkers en vijf gekozen studenten. Van september 2016 tot september 2017 zitten de volgende personen in de faculteitsraad:

Personeelsfractie

Dr. ir. E.W. Meijles Dr. W.J. Meester Dr. F. Janssen Dr. ir. S.G. Weitkamp Dr. ir. W.G.Z. Tan

Studentenfractie

Marijke Rommelse Wouter van Heugten Henri Batterink Renske Simon Wierd Folkertsma